Hoog resultaat door segmentatie

Segmentatie is een marketingbegrip dat al jaar en dag succesvol gebruikt wordt in de marketing. Het is dan ook verbazingwekkend dat dit begrip nog maar zelden toegepast wordt in online netwerken en bij e-mail marketing.

Van Segmentatie is sprake als je binnen een groep bepaalde kenmerken kan onderscheiden en je aan de hand van dit kenmerk gericht gaat communiceren in die subgroep. Denk bijvoorbeeld aan een groep “vissers”. Hierin kan je het segment “beroeps vissers” onderscheiden en een ander segment bijvoorbeeld “zoetwater vissers”. Door je marketing af te stemmen op een bepaald segment kun je een beter resultaat bereiken. Reden hiervoor is dat iemand meer in informatie geïnteresseerd is die specifieker bij de interesse hoort.

Logisch allemaal. Maar waar de traditionele marketing hier al vele jaren gebruik van maakt, zien we dat veel ondernemingen hier online erg veel moeite mee hebben.
Als voorbeeld zie je dat er maar zelden een nieuwsbrief gemaakt wordt op basis van een segment. Iedereen ontvangt dezelfde nieuwsbrief of dit nu een “beroepsvisser”, “zoetwatervisser”, “belegger in 10 aandelen” of een “belegger in 100.000 aandelen” is. Het informatie aanbod blijft hetzelfde. De nieuwsbrief moet dan ook erg algemeen zijn, wil iemand deze blijven lezen. Je ziet dan ook dat veel nieuwsbrief initiatieven bij de ontvanger in de “prullenbak” verdwijnen. Uitschrijven van een nieuwsbrieflijst is een grote stap want “Ik zou toch eens iets missen” of “mogelijk een andere keer”. Het rendement is echter voor de verzender laag.

Het segmentatie proces is tegenwoordig veel eenvoudiger geworden. Vroeger kon men alleen deze indeling maken op basis van klant gegevens. Tegenwoordig kan deze informatie ook al voordat iemand klant wordt beschikbaar zijn. Dit omdat de communicatie sneller kan verlopen via het internet en mensen gemakkelijker response kunnen geven. Met gerichte gesloten vragen kom je er achter of iemand tot een bepaald segment behoort. Dit kan bijvoorbeeld bij een aanmelding voor een nieuwsbrief, rapport, enquête of informatiesysteem. Het succes van een nieuwsbrief of werving hangt in grote mate af van hoe goed je het segment kan bereiken. Lever je een meerwaarde voor het segment dan zal het resultaat hoog zijn. Weet je keer op keer een meerwaarde voor het segment te creëren, dan bouw je een groot vertrouwen op en zal je informatie beter en intensiever gelezen worden.

Netwerken is meer dan alleen het leggen van contacten. Je moet ook wat met die contacten doen. In de eerste plaats zelf een meerwaarde vormen voor het contact. Dit kan pas doen als je weet waar je contact naar op zoek is. Heb je binnen je netwerken contacten met eenzelfde kenmerk, dan kun je die als een segment benaderen. Gerichte campagnes zijn dan de weg om een hoog resultaat te verkrijgen.

Is netWEBmarketing een nieuwe gok of is het een beproefde marketing manier?

Daar kunnen we kort over zijn. Alle ingredienten van netWEBmarketing zijn vele jaren beproefd en worden dagelijks in de praktijk toegepast. Dit was ook het uitgangspunt bij de opzet, u moet er natuurlijk wel zeker van kunnen zijn dat het geld op levert.

Hoe gaat u netWEBmarketing toepassen?

Beetje rare vraag als u nog niet eens weet wat het betekent. Maar toch stellen we dit zo. U bent er namelijk al mee bezig, iedere dag al. Wat nog ontbreekt is het besef dat dit onbewust gaat. Dit maakt dat er op dit moment slecht enkele mensen geld verdienen met netwerken. Met netWEBmarketing gaat dit drastisch veranderen. Als u bewust wordt van de marketingprocessen die plaatsvinden en daar zelf sturing aan kunt geven, dan heeft u een fantastisch stuk gereedschap in handen voor een super succesvolle business.